-->
សូមស្វាគមន៍ www.rtnasian-tvonline.com មានទទួលសេវាកម្ម ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ /ទំនាក់ទំនង /Tel:.097 503 4646.....
សូមស្វាគមន៍ www.rtnasian-tvonline.com មានទទួលសេវាកម្ម ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ /ទំនាក់ទំនង /Tel:.097 503 4646.....

Saturday, May 27, 2023

សម្តេចតេជោ បង្ហាញរូបថតកាលពីឆ្នាំ១៩៨៩និងឆ្នាំ២០២៣!

ចំនួនអ្នកទស្សនា: Views

 (ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៧ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៣ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបង្ហាញរូបថតកាលពីឆ្នាំ១៩៨៩ដែលពេលនោះសម្តេចមាន
អាយុ៣៧ឆ្នាំនិងរូបថតថ្ងៃនេះឆ្នាំ២០២៣
ពេលមានអាយុ៧១ឆ្នាំខុសគ្នាយ៉ាងណា?។0 comments:

Post a Comment