-->
សូមស្វាគមន៍ www.rtnasian-tvonline.com មានទទួលសេវាកម្ម ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ /ទំនាក់ទំនង /Tel:.097 503 4646.....
សូមស្វាគមន៍ www.rtnasian-tvonline.com មានទទួលសេវាកម្ម ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ /ទំនាក់ទំនង /Tel:.097 503 4646.....

Monday, June 19, 2023

កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ នៃស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដេីម្បីពង្រឹងរបៀបរបបការងារ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ចំទិសដៅ​ និងប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកព័ត៌មាន​ និងផ្សព្វផ្សាយ

ចំនួនអ្នកទស្សនា: Views


នារសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
កម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់ នៃស.ស.យ.ក រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដេីម្បីពង្រឹងរបៀបរបបការងារ ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ចំទិសដៅ​ និងប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូនដល់ប្រធាន​- អនុប្រធាន -ទីប្រឹក្សា-ជំនួយការផ្នែក​ ប្រធាន-អនុប្រធានក្រុម​ នៃផ្នែកព័ត៌មាន​ និងផ្សព្វផ្សាយដែលដឹកនាំដោយលោក​ គឹម​ សុខរី​  នាយកកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័ត និងកម្មករសំណង់។
0 comments:

Post a Comment