អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមា​នឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា - សារព័ត៍មាន រដ្ឋា អាស៊ាន ធីវី អន ឡាញ
សូមស្វាគមន៍ www.rtnasian-tvonline.com មានទទួលសេវាកម្ម ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ /ទំនាក់ទំនង /Tel:.097 503 4646...

Breaking

អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមា​នឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា


ភ្នំពេញៈ អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីចេញទៅទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ ដើម្បីជ្រើសរើសតំណាង និងគណបក្សនយោបាយដែលខ្លួស្រឡាញ់ពេញចិត្ត។ ការចេញទៅបោះឆ្នោតមិនត្រូវបោះឆ្នោតជាការបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតដែលទទួលយកការញុះញង់របស់បុគ្គលណា ឬក៏ក្រុមណាមួយនោះទេ។
ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា បានបញ្ជាក់ថា “ការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាការតម្លៃឲ្យខ្លួនឯង ព្រោះថាសន្លឹកឆ្នោតបានការមួយនិងរាប់ជាសម្លេងដល់គណបក្សនយោបាយណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្ត”៕


No comments:

Post a Comment

Pages