សូមប្រយ័ត្នៈ ចំពោះភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងៃទី១១ខែកក្កដា! - សារព័ត៍មាន រដ្ឋា អាស៊ាន ធីវី អន ឡាញ
សូមស្វាគមន៍ www.rtnasian-tvonline.com មានទទួលសេវាកម្ម ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ប្រភេទ /ទំនាក់ទំនង /Tel:.097 503 4646...

Breaking

សូមប្រយ័ត្នៈ ចំពោះភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ដល់ថ្ងៃទី១១ខែកក្កដា!(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ខាងមុខ។
កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនិងខ្យល់មូសុងនិរតីកម្រិតខ្យោយ។
នេះបើយោងតាម សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៤.០៧.២០២៣។

ក្នុងនោះក្រសួងបញ្ជាក់ថាៈ
តំបន់ទំនាបកណ្តាល សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៤-២៦ °C សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៤-៣៦ C និងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតខ្យោយទៅមធ្យមលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ទ្រាក់។
២ តំបន់ខ្ពង់រាប សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៤-២៦ °C សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៣- ៣៥ °C អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម
លាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់។
៣៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៥-២៧ °C សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣២-៣៤ °C អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចទៅមធ្យម លាយឡំទៅដោយផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ៕


No comments:

Post a Comment

Pages